Obchodní podmínky

Obchodní podminky

 

INBULK.EU
KONICK EXIM TRADING, LLC
Školská 32/694, Praha, Nové Město
110 00 Česká republika
IČO: 05253861
DIČ: CZ05253861
Česká Spořitelna, a.s.
E-mail:   info@konicktrading.eu
Provozní doba: Po-Pá 12:00-16:00

 

Platba:

Poskytujeme následující způsoby platby: Předplacení přímým bankovním převodem pomocí SWIFT. Platba předem mezinárodní kreditní kartou (Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro). Platba pomocí služby PayPal. Platba pomocí služby GoPay. Všechny transakce s kreditními kartami budou provedeny v eurech.

 

Ceny:  

Všechny ceny v anglické verzi našeho obchodu jsou zobrazeny v eurech a zahrnují DPH podle daňových zákonů vaší země. Zákazníkům EU   s platným číslem DPH   a zákazníci ze zemí mimo EU neplatí DPH. Pokud žijete v EU a máte podnik s evidencí DPH, máte nárok na dodání bez DPH. Poskytněte nám svoje DIČ a adresu registrace podnikatelské činnosti.

Ceny v našem e-shopu jsou pouze orientační a vyhrazujeme si právo zrušit objednávku kvůli změnám v našich cenách na základě změn v položce nebo přepravních nákladech nebo kvůli chybám v ceníku. V takovém případě vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Upozornění! Měla by být cena stanovena na zjevně příliš nízkou cenu, např. 0,00 EUR nebo 0,10 EUR, to znamená, že cena nebyla stanovena a je k dispozici pouze na vyžádání. Z technických důvodů jsme pro vás mohli ukázat položku v našem obchodě. Jinými slovy, cena 0,10 EUR není skutečná cena.

Doručování zboží:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Lodní doprava:  

Zboží na skladě bude zasláno co nejdříve (obvykle v den, kdy byla zaplacena platba).

Náš internetový obchod odhadne ceny dopravy na Vámi zvolené místo, nicméně si vyhrazujeme právo tyto ceny změnit. V případě, že je cena za dopravu nižší než odhadovaná v prodejně, budeme účtovat nižší částku bez předchozího upozornění, pokud bude cena přepravy vyšší než odhad, budeme vás kontaktovat před odesláním zásilky.

Prodej do zemí mimo EUvčetně Faerských ostrovů a Grónska  

Naše zboží se prodává bez DPH zákazníkům mimo EU a musí být vždy zaplaceno před dodávkou. Naší firemní politikou je zaslání všech objednávek z našeho skladu nejpozději jeden pracovní den po obdržení platby. Pokud nikdo není k dispozici na adrese příjemce, odesílatelé se Vás budou snažit kontaktovat jinými způsoby. Obvykle se však budou snažit kontaktovat vás maximálně třikrát. V případě toho, že se kontakt s příjemcem nepodaří, zboží bude následně vráceno společnosti KONICK EXIM TRADING, LLC na vlastní náklady. Pokud zboží nebylo doručeno v přiměřené lhůtě, kontaktujte nás na adrese  info@konicktrading.eu.

Reklamace a vracení zboží

Máte k dispozici 14 kalendářních dní od data přijetí zboží. Chcete-li mít nárok na reklamaci, musí být zboží nepoužité a ve stejném stavu, ve kterém jste ho obdrželi. Zboží musí mít potvrzení nebo doklad o koupi.
Reklamováné zboží má být zasláno na adresu Na Bezděkově 1739, Beněšov u Prahy, 25601, ČR. Jakmile obdržíme zboží, zkontrolujeme ji a oznámíme vám, že jsme ji obdrželi. Okamžitě vás budeme informovat o stavu refundace po kontrole položky buď telefonicky nebo e-mailel. Když reklamace schválena, uskutečníme vrácení peněz na vaši kreditní kartu (nebo jiným původním způsobem platby). V závislosti na zásadách vydavatele vaší karty obdržíte kredit v určitém počtu dnů.
Budete zodpovědní za zaplacení vlastních přepravních nákladů za vrácení vaší položky. Náklady na dopravu jsou nevratné . Pokud obdržíte refundaci, náklady na vrácení zásilky budou odečteny z vrácení peněz.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

PRO PLÁTCE DPH:

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.